authorimg

Cửa Hàng Tôn Thép hãy quản lý thử bằng phần mềm vsmartsell

Vật liệu xây dựng tại Quận 3 Hồ Chí Minh

4.5

Vsmartsell - Phần mềm quản trị cửa hàng VLXD được viết riêng dành cho các cửa hàng TÔN THÉP GẠCH MEN  bạn có thể: 

- Tạo quy trình bán hàng chuẩn theo tình hình đơn hàng thực tế

- Quy đổi nhiều đơn vị hàng hóa, gia công sản xuất

- Quản lý phân quyền chi tiết đến từng nhân viên

- Báo cáo chi tiết - theo thời gian thực

- Kiểm soát lợi nhuận - vốn tồn kho .....

Liên hệ để dùng thử 15 ngày: www.vsmartsell.com

 Hotline: 084 3333 247 Trần Thắng